G4 Traverskran

Traverskran
Teorikurset kan gjennomføres på 3-4 dager.
Praksis ordnes i den enkelte bedrift.
Etter 40 timers praksis kan praktisk prøve foretas. Praktisk kjøring gjøres ved såkalt fadderkjøing. Dette ordnes ved at en ansatt som har sertifikat på kran fra får stå som ansvarlig for den praktiske opplæringen.
En fadder må godkjennes av bedrift og kurspartner.

Opplæringen følger læreplan godkjent av arbeidstilsynet. Lærebøker og materiell leveres av Lifting & Safety International AS 
Etter oppkjøring utstedes sertifikat fra Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS)

Tilbake.