T4 Truck (10 tonn)

T4 Truck (10 tonn)
Truck under 10 tonn løfteevne. Klasse T4.
Opptaks krav: 18 år.
Teori og praksis kurset gjennomføres på 2-3 dager. For bedriftsinterne kurs må bedrift ha truck tilgjengelig for praksis.

Etter teorikurs må kandidat ha 20 timer kjøretrening på truck. Dette kan skje ved såkalt fadderkjøring. Etter dette kan praktisk prøve gjennomføres. Opplæringen følger læreplan godkjent av arbeidstilsynet. Lærebøker og materiell leveres av Angerman AS.

Etter kurset utstedes det sertifikat fra Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS).

Tilbake.