Personløfter

Personløfter
Opptaks krav: 18 år.
Teori og praksis kurset gjennomføres på 1 dag. For bedriftsinterne kurs må bedrift ha lift tilgjengelig for praksis.
Etter kurs gis det rett til å kjøre personløfter klasse A og B. Dette er de vanlige typene som brukes i bedrifter.

Etter kurset utstedes det sertifikat fra Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring SFS.

Tilbake.